Language - Мова

In order to avoid possible misinterpretations and enhance transparency, the procurement page is prepared bilingually, both in English and Ukrainian languages.

Для того, щоб уникнути можливих неправильних тлумачень та підвищити прозорість, сторінка щодо закупівель підготовлена двомовно, тобто одночасно англійською та українською мовами.

Procurement practice - Практика закупівель

Each procurement conducted in scope of a NEFCO-financed project follows these fundamental principles of openness, transparency and fairness.
Кожна закупівля, що проводиться в рамках проекту, який фінансується НЕФКО, слідує цим основним принципам відкритості, прозорості та справедливості.

Read more

Procurement notices – Повідомлення про закупівлі

All ongoing procurement notices announced within DemoUkrainaDH and SUDH programmes are listed in the table below.

Всі відкриті повідомлення про закупівлі, оголошені в рамках програм DemoUkrainaDH та SUDH, наведено в таблиці нижче.

 

Procurement notice –
Повідомлення про закупівлі
City –
Місто
Type –
Тип
Scope –
Обсяг
Closing date –
Строк подачі
General Procurement Notice for DemoUkrainaDH
Загальне повідомлення про закупівлі для програми DemoUkrainaDH
2021-11-30
No further notices –
Подальших повідомлень немає