#

Procurement notices – Повідомлення про закупівлі

All ongoing procurement notices announced within DemoUkrainaDH and SUDH programmes are listed in the table below.

Всі відкриті повідомлення про закупівлі, оголошені в рамках програм DemoUkrainaDH та SUDH, наведено в таблиці нижче.

Procurement notice –
Повідомлення про закупівлі
City –
Місто
Type –
Тип
Scope –
Обсяг
Closing date –
Строк подачі
Invitation to tender
(download ENG)

Запрошення до тендеру
(завантажити RUS)

Berdychiv

Бердичів

Open tendering

Відкриті закупівлі

Supply & install of circulating pumps and boiler fans

Постачання та встановлення циркуляційних насосів та котельних вентиляторів

2020-08-10
General Procurement Notice for DemoUkrainaDH
(download ENG)

Загальне повідомлення про закупівлі для програми DemoUkrainaDH
(завантажити UKR)

2021-11-30
No further notices
Подальших повідомлень немає

Procurement practice – Практика закупівель

Each procurement conducted in scope of a NEFCO-financed project follows fundamental principles of openness, transparency and fairness.

Кожна закупівля, що проводиться в рамках проекту, який фінансується НЕФКО, слідує основним принципам відкритості, прозорості та справедливості.

Read more here.

 

Language – Мова

In order to avoid possible misinterpretations and enhance transparency, the procurement page is prepared bilingually, both in English and Ukrainian languages.

Для того, щоб уникнути можливих неправильних тлумачень та підвищити прозорість, сторінка щодо закупівель підготовлена двомовно, тобто одночасно англійською та українською мовами.